Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Γούλας Ευάγγελος

Την Πέμπτη 21.12.2017 και ώρα 17.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Γούλα Ευάγγελου με θέμα: “Κοστολόγηση Βιομηχανίας Μαρμάρου“, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παντελίδη Παναγιώτη, Αθανάσαινα Αθανάσιο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top