Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μαντιός Στυλιανός

Την Πέμπτη 21.12.2017 και ώρα 16.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μαντιού Στυλιανού με θέμα: “ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ LIVE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τις κ.κ. Τσουρέλα Μαρία, Βράνα Βασιλική και Καρακίτσιου Αθανασία.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top