Τη Δευτέρα 22.01.2018 και ώρα 15.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μπουναρέλη Γεωργίου με θέμα: “Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας για Δημιουργία Δορυφορικής Μονάδας Παραγωγής και Εμπορίας Μανιταριών του Είδους Pleurotus Ostreatus»”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημητριάδη Σωτήριο, Κεχρή Ευάγγελο και Αθανάσαινα Αθανάσιο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Μπουναρέλη Γεωργίου