Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μπουρναρέλης Γεώργιος

Τη Δευτέρα 22.01.2018 και ώρα 15.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μπουναρέλη Γεωργίου με θέμα: “Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας για Δημιουργία Δορυφορικής Μονάδας Παραγωγής και Εμπορίας Μανιταριών του Είδους Pleurotus Ostreatus»”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημητριάδη Σωτήριο, Κεχρή Ευάγγελο και Αθανάσαινα Αθανάσιο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top