Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Θεοχαρίδης Θεοχάρης

Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Θεοχαρίδη Θεοχάρη, με θέμα: “Μελέτη της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Κωνσταντινίαδη Χρήστο, Δημητριάδη Σωτήριο και Αθανάσαινα Αθανάσιο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top