Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Αναστασιλάκης Νικόλαος

Την Πέμπτη 31 Μαΐου και ώρα 15.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αναστιλάκη Νικολάου με θέμα: “Διοίκηση και Ηγεσία στο Στρατό Ξηράς σε περίοδο οικονομικής κρίσης: Εμπνέοντας το ένστολο προσωπικό με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας του”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Τσουρέλα Μαρία, Βράνα Βασιλική και Πασχαλούδη Δημήτριο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top