Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μέλλιου Χρυσούλα

Τη Δευτέρα 04.06.2018 και ώρα 15.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής  εργασίας της Μέλλιου Χρυσούλας  με θέμα: “Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση του Δήμου Εμμανουήλ Παππά για την περίοδο 2013-2017 μέσω της ανάλυσης των Απολογισμών”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top