Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Τσιρανίδου Ιφιγένεια

Την Τετάρτη 23 Μαϊου και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τσιρανίδου Ιφιγένειας με θέμα: “Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΎ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ”, ενώπιον της Τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Πασχαλούδη Δημήτριο, Γιοβάνη Νικόλαο και Τσουρέλα Μαρία.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top