Την Πέμπτη 21.06.2018 και ώρα 14.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μπραϊκίδου Ευαγγελίας με θέμα: “Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής εξυπηρέτησης πελατών επιχείρησης φαρμακείου”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημητρίου Στυλιανό, Κεχρή Ευάγγελο και Βράνα Βασιλική.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Μπραϊκίδου Ευαγγελίας