Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Γκίρτζιου Αικατερίνης με θέμα: «Η ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μελά Δημήτριο, Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη.

 O Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

 

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Γκίρτζου Αικατερίνης