Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Αθανασίου Μαρία

Την Πέμπτη 21.06.2018 και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αθανασίου Μαρίας με θέμα: “Μελέτη και εφαρμογή των ERP στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των Σερρών”. ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Κεχρή Ευάγγελο, Βράνα Βασιλική και Φραγκίδη Γαρύφαλλο.

Ο  Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top