Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Κουμαρά Μαρία

Tη Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κουμαρά Μαρία με θέμα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται  από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη Μιχαήλ και Κωνσταντινίδη Χρήστο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top