Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μάστορα Παρασκευή

Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου και ώρα 15.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μάστορα Παρασκευής με θέμα: «Η συμμετοχή των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών και η επίδραση τους στις οικονομικές επιδόσεις αυτών», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ.

O Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top