Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Γκαραγκούνης Χρήστος

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου και ώρα 12.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Γκαραγκούνη Χρήστου με θέμα: «Η επιμόρφωση των διοικητικών υπαλλήλων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μουζά-Λαζαρίδη Άννα -Μαρία, Βράνα Βασιλική.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top