Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Γκίρτζου Αικατερίνη

Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Γκίρτζιου Αικατερίνης με θέμα: «Η ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μελά Δημήτριο, Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη.

O Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top