Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Κάππας Θωμάς

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου και ώρα 13.0 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Κάππα Θωμά με θέμα: “Πλατφόρμες συλλογικής συνείδησης στη γεωργία και στην ασφάλεια τροφίμων”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Βράνα Βασιλική, Μουζά-Λαζαρίδη Άννα -Μαρία, και Δημητρίου Στυλιανό.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top