Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Καραμάνη Ελένη

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Καραμάνη Eλένης με θέμα: “Υπολογισμός Αξίας σε κίνδυνο (VaR) – Εκτίμηση κινδύνου σε χαρτοφυλάκιο τράπεζας”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται  από τους κ.κ. Κωνσταντινίδη Χρήστο, Αθανάσαινα Αθανάσιο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top