Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Κοτρίδου Ελένη

Την Τετάρτη 27.06.2018 και ώρα 13.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κοτρίδου Ελένης με θέμα: “Ικανοποίηση των υπαλλήλων αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της χρήσης των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μελέτη περίπτωσης οι υπάλληλοι των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μουζά Αννα Μαρία, Γιοβάνη Νίκο και Τσουρέλα Μαρία.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top