Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Κυριαζοπούλου Ζηνοβία

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 12.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κυριαζοπούλου Ζηνοβίας με θέμα: “Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας της επένδυσης κατασκευής και λειτουργίας ενός κολυμβητηρίου στο Δήμο Ηράκλειας”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται  από τους κ.κ. Δημητριάδη Σωτήριο, Κεχρή Ευάγγελο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top