Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Πολυμενοπούλου Βασιλική

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου και ώρα 12.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Πολυμενοπούλου Βασιλικής με θέμα: “Μελέτη του σχολικού εκφοβισμού στα σχολεία των Σερρών”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μουζά-Λαζαρίδη Άννα -Μαρία, Βράνα Βασιλική και Δημητρίου Στυλιανό.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top