Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση, θα πραγματοποιηθεί στις 24-09, αντί στις 18-09. Το διορθωμένο Πρόγραμμα της Επαναληπτικής Εξεταστικής, Σεπτεμβρίου 2018, υπάρχει εδώ.

Διόρθωση στο Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018