Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής υποψήφιων φοιτητών για το νέο κύκλο σπουδών παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το νέο κύκλο σπουδών