Χορήγηση Υποτροφιών Eπίδοσης Εαρινού Eξαμήνου 2017-18

Ανακοινώνεται  ότι με την απόφαση της υπ΄αριθμ. 6/19.07.2018 συνεδρίασης της Σ.Ε.  θα χορηγηθούν πέντε (5) μερικές υποτροφίες επίδοσης,  στους πέντε πρώτους στην κατάταξη φοιτητές πλήρους φοίτησης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το σύνολο των υποχρεώσεών τους για το Β’ εξάμηνο των σπουδών τους  και των οποίων  ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι πάνω από εννέα (9). Οι υποτροφίες θα καλύπτουν το 50% των διδάκτρων του Γ΄ εξαμήνου.

Δικαιούχοι είναι:

α/α Α.Μ. Μέσος όρος βαθμολογίας
1 267 9,65
2 259 9,38
3 264 9,14
4 273 9,08
5 278 9,08

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top