Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Ελεκίδου Φωτεινή

Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και ώρα 15.15 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ελεκίδου Φωτεινής  με θέμα: “Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου των τραπεζικών ιδρυμάτων”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Σωτήριος Δημητριάδης
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top