Όσοι φοιτητές δικαιούνται απαλλαγή τελών φοίτησης, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 στη γραμματεία του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε εδώ.

Προσοχή: Το πρώτο υποχρεωτικό δικαιολογητικό που πρέπει να υποβληθεί είναι το Ε1, όχι το Ε9 όπως είχε γραφεί αρχικά εκ παραδρομής.

Αιτήσεις για απαλλαγή τελών φοίτησης