Τη Δευτέρα 04 Μαρτίου και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Χρόνη Μάλαμα με θέμα:”Η λογιστική επίδοση εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από συγχωνεύσεις ανά βιομηχανικό κλάδο κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης“,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Παζάρσκη Μιχαήλ, Δρογαλά Γεώργιο και Παντελίδη.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Χρόνη Μάλαμα