17ο Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών

Η Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.) και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας συνδιοργανώνουν στις Σέρρες το 17ο Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και τη 13η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων.

Η 13η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Απριλίου 2019 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελεί τη συνέχεια των επιτυχημένων αντίστοιχων συναντήσεων των προηγούμενων ετών των Ελλήνων Επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων και τις εφαρμογές της.

Στόχοι της 13ης Συνάντησης είναι η παρουσίαση των νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο αυτό και η περαιτέρω ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου στο χώρο της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων. Η σύνδεση και η συνέργεια των μελών της επιστημονικής κοινότητας με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας στοχεύουν στο όφελος του Ελληνικού Κοινωνικού και Οικονομικού συνόλου μέσω της ανάδειξης των ωφελειών που θα έχουν οι επιχειρήσεις από την χρήση των επιστημονικών μεθόδων υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και της ως εκ τούτου της μείωσης του κινδύνου των επιλογών τους. Η συνάντηση θα δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να:

  • Παρουσιάσουν την εργασία τους σε συναδέλφους σε ήρεμο και υποστηρικτικό περιβάλλον.
  • Ανταλλάξουν σκέψεις και να δεχθούν ιδέες και προτάσεις για βελτίωση της δουλειάς τους στο πλαίσιο της συνέργειας των ερευνητών που συμμετέχουν στην Συνάντηση της Ομάδας.
  • Ενημερωθούν για τις πλέον σύγχρονες τάσεις και μεθοδολογικές εξελίξεις στο πεδίο της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων.
  • Συζητήσουν θέματα που αφορούν σε πρακτικές εφαρμογές της Πολυκριτήριας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top