Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μιχαηλίδου Σοφία

Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μιχαηλίδου Σοφίας με θέμα: “ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ- ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (OFFSHORE)”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη Μιχαήλ,και Παντελίδη Παναγιώτη.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Δημητριάδης Σωτήριος
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top