Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Χρόνης Μάλαμας

Τη Δευτέρα 04 Μαρτίου και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Χρόνη Μάλαμα με θέμα:”Η λογιστική επίδοση εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από συγχωνεύσεις ανά βιομηχανικό κλάδο κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης“,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Παζάρσκη Μιχαήλ, Δρογαλά Γεώργιο και Παντελίδη.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top