Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 14.45 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του ΚΟΥΛΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με θέμα:”Η Συνεισφορά του Εσωτερικού Ελέγχου στον Έλεγχο Απάτης“,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο. Παζάρσκη Μιχαήλ  και Παντελίδη Παναγιώτη.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

 

 

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Κούλικα Αθανάσιου