Την Πέμπτη 13/6/2019 και ώρα 13.30  θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Βλαχοπούλου Ευθυμίας με θέμα: “Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην έκδοση οικοδομικών αδειών στο Δήμο Σερρών”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Αθανάσαινα Αθανάσιο, Βράνα Βασιλική και Γιοβάνη Νικόλαο.

ο Διευθυντής του ΠΜΣ

                                                                                                                                                             Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Βλαχοπούλου Ευθυμίας