Την Πέμπτη 13/6/2019 και ώρα 13.30  θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Βασιλικού Βασιλείου με θέμα: “Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΥΖΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ <<ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ>> ΚΑΙ <<ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ  ΤΥΡΟΛΕΖΑ>>”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παντελίδη Παναγιώτη, Παζάρσκη Μιχαήλ και Γιοβάνη Νικόλαο.

ο Διευθυντής του ΠΜΣ

                                                                                                                                                             Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Βασιλικού Βασιλείου