Την Πέμπτη 27/6/2019 και ώρα 14.00  θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Καρυπίδη Ραφαήλ με θέμα: «απόφασης δημιουργίας αποθηκευτικού χώρου σε επιχείρηση γεωργικών εφοδίων, με δεδομένη την προσφορά εκπτώσεων τύπου all-units’», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημητριάδη Σωτήριο, Κεχρή Ευάγγελο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

                                                                                                                                                             Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Καρυπίδη Ραφαήλ