Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Αναγνωστόπουλος Βασίλειος

Την Πέμπτη 27/6/2019 και ώρα 14.30  θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αναγνωστόπουλου Βασιλείου με θέμα: “Η σύγχρονη ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking) και η ανάπτυξη της – (E-Banking: Μελέτη των απόψεων των εργαζομένων στις Ελληνικές Τράπεζες για την αποτελεσματικότητα του)” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Βράνα Βασιλική, Δημητριάδη Σωτήριο και Κεχρή Ευάγγελο .

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Δημητριάδης Σωτήριος
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top