Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Λίγκα Μαρία

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου και ώρα 14:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Λίγκα Μαρίας με θέμα: “Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη της διοίκησης του Κέντρου Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών (ΚΕ.Θ.Ι.Σ.)”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Κεχρή Ευάγγελο, Βράνα Βασιλική και Δημητριάδη Σωτήριο.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top