Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Βλαχοπούλου Ευθυμία

Την Πέμπτη 13/6/2019 και ώρα 13.30  θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Βλαχοπούλου Ευθυμίας με θέμα: “Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην έκδοση οικοδομικών αδειών στο Δήμο Σερρών”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Αθανάσαινα Αθανάσιο, Βράνα Βασιλική και Γιοβάνη Νικόλαο.

Διευθυντής του ΠΜΣ
Δημητριάδης Σωτήριος
Καθηγητής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top