Ολοκλήρωση Πρώτης Φάσης Αξιολόγησης Υποψηφίων 2019-20

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο αναγνωστήριο του ΠΜΣ την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου, βάσει του παρακάτω προγράμματος. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα προσέρχονται αλφαβητικά ανά ομάδες, τις ώρες που αναφέρονται. Για προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων, αναρτώνται μόνο τα πρώτα γράμματα από τα επώνυμά τους. Αν κάποιος υποψήφιος έχει πρόβλημα με την ώρα, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τη γραμματεία στο mba@teicm.gr.

Υποψήφιοι Ώρα
Αγγ. – Γκο. 11:30 – 12:30
Καδ. – Κολ. 12:30 – 13:30
Κου. – Μελ. 13:30 – 14:30
Μον. – Σαλ. 15:00 – 16:00
Σαμ. – Χου. 16:00 – 17:00

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι υποψήφιοι έχουν παραδώσει ελλιπή φάκελο (χωρίς βασικό πτυχίο, πτυχίο ξένης γλώσσας κλπ), παρακαλούνται να προσκομίσουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top