Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Κεφαλά Ευσταθία

Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κεφαλά Ευσταθίας με θέμα: “ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μουζά Άννα, Δημητριάδη Σωτήριο και Κεχρή Ευάγγελο.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top