Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου και ώρα 17:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Παπαευαγγέλου Νικολάου με θέμα: “Σχεδιασμός & ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων μικρών παραγωγικών μονάδων”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημητρίου Στυλιανό, Αθανάσαινα Αθανάσιο και Βράνα Βασιλική.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Παπαευαγγέλου Νικολάου