Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μιχαηλίδου Γαρυφαλλιά

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου και ώρα 15:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μιχαηλίδου Γαρυφαλλιάς με θέμα: “Η ανάπτυξη σχέσεων με τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία στα Κέντρα Υγείας. Ή περίπτωση του Κέντρου Υγείας Ροδόπολης”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνη, Βράνα Βασιλική και Γιοβάνη Νικόλαο.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top