Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπου-Παναγιώτη με θέμα: «Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ενηλίκων – Η περίπτωση των εκπαιδευτών στο Ν. Σερρών», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Κεχρή Ευάγγελο, Γιοβάνη Νικόλαο και Φραγκίδη Γαρύφαλλο.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπου-Παναγιώτη