Την Τρίτη 14 Απριλίου και ώρα 10:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αρτζανίδη Γεωργίου με θέμα: «Development and Application of a State of the Art Business Plan Model for Online Business», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Φραγκίδη Γαρύφαλλο, Παζάρσκη Μιχαήλ και Τσουρέλα Μαρία.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Αρτζανίδη Γεωργίου