Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Αρτζανίδης Γεώργιος

Την Τρίτη 14 Απριλίου και ώρα 10:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αρτζανίδη Γεωργίου με θέμα: «Development and Application of a State of the Art Business Plan Model for Online Business», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Φραγκίδη Γαρύφαλλο, Παζάρσκη Μιχαήλ και Τσουρέλα Μαρία.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top