Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Παππά Ελένη

Την Τρίτη 14 Απριλίου και ώρα 13:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παππά Ελένης με θέμα: «Ανάλυση και πρόβλεψη παραποίησης λογιστικών καταστάσεων εταιρειών στην Ελλάδα», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παζάρσκη Μιχαήλ, Φραγκίδη Γαρύφαλλο και Τσουρέλα Μαρία.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top