Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ευτυχίας Σακόλη με θέμα: «Ελληνικοί λογοτεχνικοί διαδικτυακοί τόποι: Καταγραφή, γραφική απεικόνιση ως δικτύωμα και μελέτη με ανάλυση κοινωνικών δικτύων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κεχρή Ευάγγελο, Βράνα Βασιλική και Κύδρο Δημήτριο.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ευτυχίας Σακόλη