Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Κούκος Ευάγγελος

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 18.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Κούκου Ευάγγελου με θέμα: «Τα Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων. Αξιολόγηση του Πληροφοριακού Συστήματος Myschool», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κεχρή Ευάγγελο, Βράνα Βασιλική, Καραβασίλη Γεώργιο. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΖΟΟΜ στην αίθουσα 767 862 148.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top