Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Πάλτσιος Ιωάννης

Την Τρίτη 28/7/2020 και ώρα 11.00 πμ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Πάλτσιου Ιωάννη με θέμα: «Διαχείριση Κινδύνου – Ο Ρόλος της Ελεγκτικής στις Ελληνικές Επιχειρήσεις», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη Μιχαήλ, Κωνσταντινίδη Χρήστο. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 617 892 249.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top