Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Ταράση Αικατερίνη

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αικατερίνης Ταράση  με θέμα: «Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στη γαλακτοβιομηχανία», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κωνσταντινίδη Χρήστο, Πασχαλούδη Δημήτριο, Κεχρή Ευάγγελο, Παζάρσκη Μιχαήλ.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top