Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Υποψηφίων 2020-21

Από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Σέρρες) ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μια θέση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Ο πίνακας των επιτυχόντων φοιτητών φαίνεται παρακάτω. Για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας, εμφανίζονται μόνο τα αρχικά των φοιτητών και τα 3 τελευταία ψηφία του τηλεφώνου τους.

Για τη διαδικασία της εγγραφής στο ΠΜΣ στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων” σημειώνονται τα εξής :

 1. Οι επιτυχόντες οφείλουν να καταβάλλουν την Α’ δόση, ποσό δηλαδή 600€, που αντιστοιχεί στο 50% από τα δίδακτρα του Α’ εξαμήνου. Τα δίδακτρα καταβάλλονται μόνο μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στο λογαριασμό: GR89 0172 2570 0052 5704 7821 761 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΔΙΠΑΕ. Στην τραπεζική κατάθεση πρέπει να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη μαζί με τη διευκρίνιση ότι πρόκειται για δόση διδάκτρων για το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», π.χ: «ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Α δόση Α εξαμήνου»
 2. Στη συνέχεια πρέπει να αποσταλλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mba_serres@ihu.gr μέχρι την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου:
  • η απόδειξη της κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό
  • μία φωτογραφία
  • συμπληρωμένα τα έγγραφα:
  • ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΈΘΕΣΗΣ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2020-21
  • ΕΝΤΥΠΟ 7-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 3. Ως αποδεικτικό της κατάθεσης των διδάκτρων θα χορηγείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Γραμμάτιο Είσπραξης από τον ΕΛΚΕ του Ιδρύματος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα παραλαμβάνουν το Γραμμάτιο Είσπραξης μια εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων. Σημειώνεται επίσης ότι η Β’ δόση των διδάκτρων, ποσό δηλαδή 600€, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% από τα δίδακτρα του Α’ εξαμήνου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του οδηγού σπουδών, καταβάλλεται «…μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων, με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ και την προσκόμιση της σχετικής απόδειξης στη Γραμματεία του ΠΜΣ».
 4. Αν κάποιοι φοιτητές δικαιούνται απαλλαγή διδάκτρων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του τμήματος μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών. Στην περίπτωση που τους εγκριθεί η απαλλαγή, θα τους επιστραφεί η πρώτη δόση των διδάκτρων. Η διαδικασία για την αίτηση της απαλλαγής διδάκτρων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.
 5. Τα μαθήματα του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για το Α’ εξάμηνο θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων, που έχει ανακοινωθεί στη σελίδες του Ωρολογίου Προγράμματος. Για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των μαθημάτων θα χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ΖΟΟΜ η εικονική αίθουσα 936 184 470 78 (https://zoom.us/j/93618447078)
 6. Ως ένα πρώτο καλωσόρισμα, καλούνται οι υποψήφιοι που έγιναν αποδεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, στο Αμφιθέατρο 4 της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΔΙΠΑΕ (Σέρρες), σε μια πρώτη εκδήλωση γνωριμίας για την έναρξη του προγράμματος. Η συμμετοχή στην εκδήλωση γνωριμίας γίνεται με τήρηση των προβλεπόμενων όρων υγιεινής και ασφάλεις (υποχρεωτική χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων, κλπ). Όσοι δεν είναι σε θέση να παραβρεθούν αυτοπροσώπως στην εκδήλωση γνωριμίας μπορούν να συμμετάσχουν με χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 936 184 470 78 (https://zoom.us/j/93618447078)Στη  διάρκεια της εκδήλωσης γνωριμίας θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε από κοντά και να συζητήσουμε θέματα που είναι πιθανό να σας απασχολούν, όπως π.χ. ποια είναι η δομή και το περιεχόμενο του ΠΜΣ, ποιος είναι ο ρόλος του οδηγού των σπουδών, τα χαρακτηριστικά και τους κανόνες της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα ακολουθήσουμε και γενικά τι ακριβώς θα κάνουμε στη διάρκεια του προγράμματος και τι πρέπει να προσέξουμε.

Το προσωπικό του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα ήθελε να ευχαριστήσει τους υποψήφιους και τις υποψήφιες για το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν στο μεταπτυχιακό του τμήματός και να ευχηθεί καλή ακαδημαϊκή χρονικά και πετυχημένες και ουσιαστικές σπουδές στους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Σε κάθε περίπτωση αν για κάποιους από τους υποψήφιους εξακολουθούν να υπάρχουν θέματα που προκαλούν ερωτηματικά ή/και απορίες, να μη διστάσουν να επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλέφωνα 2321049229, 2321049135, και στα e-mail: mba_serres@ihu.gr, seferidou@teicm.gr για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Πίνακας Α1 : Επιτυχόντες κατά αλφαβητική σειρά για το ακαδημαϊκό έτος 20120-21
[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προσθήκη #32 που εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στον αρχικό πίνακα]
(εμφανίζεται το αρχικό επωνύμου, το αρχικό ονόματος, τα τρία τελευταία ψηφία κινητού τηλεφώνου)

1 Α. Γ. …095
2 Α. Χ. …500
3 Α. Κ. …244
4 Α. Μ. …282
5 Α. Κ. …308
6 Γ. Δ. …155
7 Γ. Δ. …708
8 Δ. Ε. …207
9 Ι. Κ. …890
10 Κ. Ζ. …451
11 Κ. Δ. …571
12 Κ. Π. …962
13 Μ. Μ. …411
14 Μ. Ν. …339
15 Μ. Μ. …562
16 Μ. Α. …997
17 Μ. Μ. …492
18 Μ. Π. …845
19 Ν. Α. …100
20 Π. Α. …153
21 Π. Α. …099
22 Π. Ε. …122
23 Π. Γ. …424
24 Σ. Χ. …333
25 Τ. Β. …340
26 Τ. Α. …135
27 Τ. Ε. …803
28 Τ. Π. …405
29 Φ. Χ. …157
30 Φ. Μ. …612
31 Χ. Α. …619
32 Μ. Ι. …768
Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top