Έναρξη Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

Τα μαθήματα του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ξεκιούν την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Τα μαθήματα θα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 936 184 470 78 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ημέρα Ώρα Μάθημα
Δευτέρα 16.00 – 18.15

18.30 – 20.45

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Διοικητική Οικονομική

Τετάρτη 17.00 – 19.15 Λογιστική
Πέμπτη 16.00 – 18.15

18.30 – 20.45

Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικ. Αποφάσεων

Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top